HOME Proiect Servicii parteneri
Biroul de colaborare transfrontaliera
CLIMM Craiova
 

Justificare

In contextul, in care, in Europa, se doreste eliminarea granitelor dintre tari (inlaturarea barierelor fizice, restrictiilor de orice natura care contibuie la separarea comunitatilor in zonele frontaliere), formarea euroregiunilor si obtinerea unui cadru clar pentru sprijinirea cooperarii transfrontaliere prin implicarea actorilor locali si regionali in cooperare transfrontaliera si prin sporirea capacitatii acestora in regiunile de frontiera in vederea identificarii si dezvoltarii de actiuni comune a aparut o necesitate evidenta: crearea unui cadru rational si fezabil care sa faciliteze si sa compenseze lipsa oportunitatilor de contacte si interactiuni necesare sa genereze conditii pentru dezvoltarea economica, inclusiv a turismului in regiunea transfrontaliera (Romania - Mehedinti, Doj, Olt; Bulgaria - Vidin, Montana, Vratsa, Pleven). Acesta include, in partcicular, afaceri reciproce si structuri intermediare pentru oportunitati de cooperare (misiuni economice, intalniri) de o parte si de alta a granitei, dezvoltarea de retele de cooperare si structuri institutionale (Biroul de cooperare transfrontaliera pentru informare si coordonarea actiunilor de dezvoltare economica) care sa asigure sevicii comune pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinzatorilor, intarirea sectorului de afaceri din regiune si pentru promovarea turismului.

In ceea ce priveste constrangerile percepute exista o serie de aspecte ce trebuie mentionate:

 • granita dintre cele doua state despart regiuni istorice si grupuri etnice;
 • activitatea economica, comertul si populatia tinde sa se deplaseze catre centrele nationale, lasand regiunile frontaliere putin populate si slab dezvoltate;
 • diferentele de politici si strategii economice existente de o parte si de alta a granitei;
 • investitiile mai reduse si ratele mari ale somajului in special in localitatile din zona de granita.

« sus
Scop

Sopul major al acestui proiect este formarea unei retele pro-active de cooperare tranfrontaliera romano-bulgara.

« sus
Obiective

Obiective imediate: Dezvoltare economica

Obiective imediate indirecte: Turism si Schimburi culturale (rezultate din dezvoltarea economica)

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea economica locala prin rentabilizarea afacerilor tranfrontaliere ca urmare a intaririi bazei tehnologice si inovative a IMM-urilor din zona transfrontaliera, avuta in vedere in proiect, prin facilitarea accesului acestora la legaturile de comunicare cu Reteaua IRC (Innovation Realy Centres) si prin promovarea turismului cultural.
 • Dezvoltarea unei retele de cooperare transfrontaliera intre actori locali si regionali pentru cresterea nivelului de constientizare si informare a potentialului existent, in vederea atingerii obiectivelor procesului de integrare in UE. Prin proiect, in faza initiala, reteaua va cuprinde 2 Centre de comanda, reprezentate de CLIMM Craiova si ARRBC Vidin (Agency for regional development and business center - Vidin) si 2 Puncte de informare pilot(noduri de retea), reprezentate de Primaria din Corabia (Jud. Olt, Romania) si de Primaria din Gulianti (Pleven, Bulgaria), urmand ca acesta retea sa se extinda prin infiintarea de noi Puncte de informare si in alte localitati din zona.
 • Cresterea posibilitatilor de atragere a turistilor de peste granita si a institutionalizarii legaturilor dintre infrastructurile din turismul ambelor tari prin promovarea turismului cultural (site-uri cultural-turistice, trasee turistice, obiective turistice de importanta nationala si internationala, teatre, muzee, festivale culturale, etc) si prin realizarea unui Program comun de dezvoltare pentru turismul cultural, care va fi propus pentru includere in Planurile anuale sau pe termen mediu de Dezvoltare Regionale elaborate la nivelul judetelor din zona transfrontaliera avuta in vedere in proiect.
 • Realizarea unui studiu de piata referitor la dezvoltarea mediului economic prin inovare si transfer tehnologic, la potentialul turistic cultural in zona transfrontaliera mentionata in proiect.
 • Dezvoltarea si imbunatatirea cooperarii dintre organizatiile si institutiile din zona de frontiera avuta in vedere in proiect prin realizarea de activitati in comun (studiu de piata, Program comun de dezvoltare pentru turismul cultural), intalniri, misiuni economice care vor favoriza indeplinirea cerintelor de integrare in UE.
 • Formarea unui birou si a unor puncte de informare specializate in servicii de informare, diseminare, consultanta, asistenta, etc. (tipul serviciilor este detaliat la pct 1.7 - Descrierea activitatilor) pentru organizatii neguvernamentale (asociatii patronale multisectoriale si de ramura), organizatii guvernamentale locale, IMM-uri din zona transfrontaliera mentionata in proiect.

« sus
Activitati

Elaborarea unui studiu de piata privind:

 • identificarea potentialului de turism cultural
 • identificarea posibilitatilor de dezvoltare economica, cu focalizare pe transfer tehnologic si inovare
 • Realizarea unui Program comun de dezvoltare pentru turismul cultural
 • Stabilirea posibilitatilor de transfer tehnologic pentru rentabilizarea activitatii IMM-urilor din regiunea transfrontaliera vizata
 • Organizarea a doua misiuni economice pentru intarirea relatiilor comerciale intre intreprinzaorii romani si bulgari
 • Realizarea de produse media
  • film de promovare a turismului cultural
  • ghid tuistic
  • Web Site

« sus
Rezultate

Rezultatele urmarite de proiect sunt:

 • formarea de structuri comune de cooperare transfrontaliera
 • implicarea in activitati de cooperare trnsfrontaliera a principalilor actori locali si regionali
 • realizarea de programe comune de dezvoltare
 • participarea la actiuni comune, in vederea integrarii europene
 • schimb de exprienta in cadrul parteneriatelor de cooperare transfrontaliera
 • dezvoltarea de relatii de afaceri romano-bulgare
 • realizarea de materiale de promovare
 • ghid turistic
 • film de promovare

« susProiect  |  Calendar Întâlniri  |  Documente
Birouri de cooperare  |  Puncte de informare  |  Portal  |  Înscriere  |  Solicitare Transfer Tehnologic
CLIMM  |  ARDBC  |  Primaria Corabia  |  Primaria Gulianti  |  Fundatia Amza Pellea  |  Consiliul Regional Montana  |  IPA CIFATT Craiova

Copyright © CLIMM CRAIOVA 2003