CNIPMMR Craiova
CNIPMMR Inscriere CLIMM Craiova
CLIMM Craiova English Version
Contact CLIMM Craiova
CLIMM

Despre CLIMM Craiova -> Obiect de activitate

Obiect de activitate

 • Intervenţii la organele puterii   şi   administraţiei   locale privind participarea reprezentanţilor organizaţiilor patronale ale intreprinderilor cu capital privat, la comisiile de interes local care se ocupa de problemele legate de activitatea societăţilor comerciale.

 • Conlucrarea cu sindicate, patronate, camere de comerţ, si alte organizaţii profesionale locale si cu organe ale administraţiei locale in adoptarea soluţiilor ce prezintă interes pentru întreprinderile private.

 • Apărarea intereselor membrilor sai in relaţiile cu organele administraţiei locale si centrale si cu sindicatele;

 •  Acţionarea in toate domeniile pentru a crea un mediu favorizant înfiinţării, funcţionarii, dezvoltării si perfecţionării intreprinderilor mici si mijlocii

 • Accelerarea prin mijloace specifice, a procesului de privatizare, de formare si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii cu capital privat, ca si încurajarea investitorilor străini in crearea si dezvoltarea de astfel de societăţi.

 • Stimularea   si   promovarea   relaţiilor   economice   si   a   cooperării internaţionale in   interesul intreprinderilor cu capital privat din zona.

 • Promovarea principiilor de independenta si de solidaritate in relaţiile dintre întreprinderile mici si mijlocii si încurajarea cooperării prin masuri economice si mijloace juridice care sa le asigure o buna funcţionalitate si profit ridicat;

 • Acordarea de consultanta si asistenta tehnica intreprinderilor mici si mijlocii si       altor organizatii si institutii interesate in domeniile economic , managerial , social tehnic , financiar , educational , juridic , etc ;

 • Acordarea de consultanta si asistenta tehnica diferitelor persoane juridice pentru proiectarea si dezvoltarea unor investitii cu impact asupra dezvoltarii locale şi regionale , mediu sanatate dezvoltarea resurselor umane ;

 • Acordarea de asistenta tehnica si intocmirea documentatiilor pentru intreprinderile mici si mijlocii si orice alte persoane juridice interesate cum ar fi : studii de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, planuri de afaceri, planuri de marketing, studii de piata, cereri de finantare si alte tipuri de documentatii pentru accesarea de fonduri europene, guvernamentale si private sau pentru realizarea unor investitii ;

 • Activitati de proiectare , inginerie si consultanta tehnica legate de acestea .

 • Organizarea de manifestari tehnico-stimtifice,    seminarii,    conferinţe,    expoziţii,    târguri comerciale si alte asemenea activităţi la nivel local şi regional pentru întreprinderile mici si mijlocii din zona si reprezentarea acestora in fata organelor si organizaţiilor locale si naţionale;

 • Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica intreprinderilor mici si mijlocii din zona, elaborând si finanţând in acest scop sudii, analize, sondaje de opinie si informări publice;

 • Acţionarea pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum si a normelor privind concurenta loiala in activitatea economica si in relaţiile dintre întreprinderile mici si mijlocii, care sa le asigure şanse de profit in condiţii egale;

 • Participarea activa pe plan local la dialogul social si la punerea in valoare a experienţei, cunoştinţelor si informaţiilor acumulate, care sa faciliteze elaborarea deciziilor si a actelor normative ce interesează activitatea intreprinderilor mici si mijlocii;

 • Conlucrarea cu organele administraţiei publice si cu alte organisme in reglementarea impozitelor, taxelor, tarifelor si a preturilor produselor si a altor asemenea activităţi ce privesc întreprinderile mici si mijlocii;

 • Facilitarea, prin intermediul organizaţiilor specializate, a accesului membrilor la diverse programe de asistenta financiara sau de alta natura pe plan local;

 • Iniţiază, concepe si implementează proiecte cu finanţare de la diverşi donatori ;

 • Activităţi de formare profesionala;

 •  Activiăti de cercetare   dezvoltare;

 •  Combaterea prin toate mijloacele legale a tendinţelor de monopol si concurenta neloiala;

 • Acordarea, in funcţie de disponibilităţile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru tinerii întreprinzători, in domeniile legate de promovarea intreprinderilor mici si mijlocii.CLIMM Craiova | English Version

Consiliul Local al intreprinderilor mici si mijlocii Craiova

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

Pagini web, gazduire website si web design