CNIPMMR Craiova
CNIPMMR Inscriere CLIMM Craiova
CLIMM Craiova English Version
Contact CLIMM Craiova
CLIMM

Evenimente 2007-2009

12.09.2007 - Dezvoltarea porturilor turistice dunarene, începand de la Mehedinţi-Vidin, până la Olt-Pleven

Pe parcursul a 12 luni, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Craiova în parteneriat cu Asociaţia Primăriilor Dunărene din Pleven va implementa proiectul cu titlul „Dezvoltarea porturilor turistice dunarene, începand de la Mehedinţi-Vidin, până la Olt-Pleven”. Proiectul este finanaţat in cadrul Programului Phare CBC 2005 România-Bulgaria, Prioritatea 2 - Dezvoltare economică.

Sectorul turistic este orientat cu precadere catre IMM-uri (agentii, hoteluri, transportatori, etc). Dezvoltarea turismului poate juca un rol important in dezvoltarea economică a regiunii transfrontaiere româno-bulgare. De aceea, în condiţiile, în care, pe termen lung si mediu, este dorită creşterea activităţilor turistice in regiunea transfrontaliera, direcţiile de dezvoltare au în vedere promovarea şi crearea unui turism competitiv, variat si constant, capabil sa conduca la dezoltarea economică a zonelor de frontiera romano-bulgare.

In acest context, iniţiatorii proiectului şi-au propus să crească initiativele de cooperare transfronalieră, prin dezvoltarea unui Program comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean (crearea de celule turistice in porturile dunarene, promovarea produselor turistice a IMM-urilor din zona – micii mestesugari si serviciile turistice) si promovarea initiativelor de parteneriat public-privat.

Directiile Programului comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean vor fi orientate către:

promovarea şi dezvoltarea turimului
- promovarea afacerilor din sectorul turistic
- dezvoltarea activitatilor micilor mestesugari in porturile dunarene si promovarea traditiilor locale
- infiintarea de birouri de informare turistica la nivelul porturilor

investitii pentru dezvoltarea turismului
- atragerea investitorilor prin promovarea potentialului turistic din regiunile dunarene
- crearea de facilitati pentru atragerea IMM-urilor si finantatorilor pentru a investi in turismul dunarean

dezvoltare regională
- imbunatatirea facilitatilor portuare pentru a permite vaselor mari de croaziera sa acosteze in porturile turistice dunarene
- dezvoltarea de celule turistice portuare

De asemenea, aceste actiuni vor fi insotite de realizarea unui film documentar despre turismul dunarean, pliante si brosuri pentru promovarea turismului in regiunea transfrontaliera vizata de proiect.

Proiectul va fi implementat in 3 etape:

etapa de documentare
- vizite de studiu si documentare pentru identificarea prioritatilor deja existente si a actiunilor in implementare cu privire la dezvoltarea turistica a porturilor dunarene
- masa rotunda cu principalii actori din turism pentru identificarea nevoilor reale cu privire la dezvoltarea turistica a porturilor dunarene
- sesiuni de instruire pentru principalii actori din turism (autoritati publice, ONG-uri, alti actori relevanti pentru dezvoltarea sectorului turistic)

etapa de dezvoltare
- mese rotunde pentru realizarea Programului comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean si crearea instrumentelor de promovare pentru turismul din regiunea transfrontaliera vizata in proiect

etapa de promovare
- Conferinta transfrontaliera dunareana, in cadrul careia se vor prezenta rezultatele proiectului si se va semna un Protocol de parteneriat, care are ca obiective: crearea si dezvoltarea de celule turistice in Porturile dunarene si promovarea initiativelor de parteneriat public privat.
La Conferinta vor fi invitati: autoritati publice locale si centrale, organizatii reprezentative ale mediului de afaceri, ONG-uri, IMM-uri, alte organizatii relevante pentru dezvoltarea turismului in regiunea transfrontaliera romano-bulgara. De asemenea, vor fi invitati si reprezentanti ai Ambasadelor din Romania si Bulgaria pentru a promova actiunile de marketing dezvoltate in cadrul proiectului in tarile pe care le reprezinta.CLIMM Craiova | English Version

Consiliul Local al intreprinderilor mici si mijlocii Craiova

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

Pagini web, gazduire website si web design