CNIPMMR Craiova
CNIPMMR Inscriere CLIMM Craiova
CLIMM Craiova English Version
Contact CLIMM Craiova
CLIMM

Informatii utile -> Legislatie

Legislatie in domeniul IMM-urilor


ORDONANTA nr.27/26.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulteriorare, publicata in M.O. nr.88/31.01.2006


LEGEA 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 

detalii: Legislatie in domeniul IMM-urilor>

Legislatie in domeniul achizitiilor publice

HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
 
HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului cã o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat
 
Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009
 
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii în România
 
Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 
Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare
 
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
 
ORDIN nr. 113 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 
Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007
 
HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007
 
O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007
 
Hotararea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP
 
Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din
 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
 
Ordinul nr. 183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media
 
Hotararea Guvernului nr. 782 din 14-06-2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74 / 2005 privind infiintarea ANRMAP
 
Hotarârea de Guvern 901 din 4 august 2005CLIMM Craiova | English Version

Consiliul Local al intreprinderilor mici si mijlocii Craiova

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

Pagini web, gazduire website si web design