CNIPMMR Craiova
CNIPMMR Inscriere CLIMM Craiova
CLIMM Craiova English Version
Contact CLIMM Craiova
CLIMM

Proiecte -> Proiecte 2007 -> DRU

Descriere proiect

 

Titlu proiect

Instruirea personalului cheie din cadrul IMM-urilor in domeniile management, calitate si resurse umane si consultanta pentru dezvoltarea resurselor umane din IMM-uri

Localizare proiect

Regiunea Sud-Vest Oltenia, judetul Dolj, orasul Craiova

Obiectivul general

Sustinerea cresterii potentialului economic in sectorul IMM prin dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi in vederea cresterii potentialului national si regional general si a diminuarii disparitatilor economice si sociale dintre cele 8 regiuni de dezvoltare.

Obiectivul specific

Dezvoltarea resurselor umane (personal managerial si operativ) din IMM-uri doljene de a se adapta la schimbarile structurale corespunzatoare nevoilor, in evolutie, de pe piata fortei de munca si prioritatilor strategice ale Romaniei pentru a atinge in mod progresiv nivelul mediu de dezvoltare al statelor membre UE, cu accent deosebit pe dezvoltarea abilitatilor manageriale si in domeniile calitatii si resurselor umane si oferirea de consultanta pentru elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de formare, schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane.

Grup tinta

Personalul operativ si managerial din IMM-uri – membrii CLIMM Craiova

Activitatile principale:

 • Activitati de formare profesionala pentru dezvoltarea abilitatilor manageriale si in domeniile calitatii si resurselor umane

 • Instruirea personalului managerial din IMM-uri pentru dezvoltarea abilitatilor manageriale, inclusiv in domeniul calitatii si managementului resurselor umane prin sustinerea urmatoarelor cursuri: manager proiect, manager resurse umane, manager al sistemului calitatii

 • Instruirea personalului cheie din IMM-uri pentru dezvoltarea abilitatilor in domeniul calitatii si resurselor umane prin sustinerea urmatoarelor cursuri: specialist in domeniul calitatii, consultant in domeniul fortei de munca

 • Activitati de consultanta pentru elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de formare, schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane

 • Consultanta pentru elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de formare

 • Seminarii de instruire in domeniul dezvoltarii resurselor umane din IMM-uri:

  • „Elaborarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane in cadrul unui IMM”

  • „Evaluarea nevoilor de instruire din cadrul unui IMM”

  • „Elaborarea unui plan de formare profesionala”

  • „Realizarea de schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane”

Rezultate cantitative

 • 45 beneficiari ai cursurilor in domeniul managementului – manager proiect, manager resurse umane, meneger al sistemului calitatii

 • 30 beneficiari la cursurile in domeniul calitatii si resurselor umane – specialist in domeniul calitatii si consultant in domeniul fortei de munca

 • 60 de participanti la seminariile pentru dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi

 • min 10 IMM-uri care vor beneficia de consultanta in domeniul dezvoltarii resurselor umane

 • min 10 departamente de resurse umane infiintate in cadrul IMM-urilor asistate

Rezultate calitative

 • Dezvoltarea serviciilor oferite de Centrul de formare profesionala pentru IMM-uri si asociatiile lor – CLIMM Craiova, prin autorizarea de noi cursuri formare profesionala pentru adulti, in conformitate cu legislatia MMSSF si MECT si oferirea de consultanta pentru dezvoltare resurselor umane din IMM-uri

 • Promovarea spiritului antreprenorial si asigurarea calitatii ┼či a managementului calitatii si a resurselor umane în sectorul IMM - domenii care necesita cu precadere dezvoltarea si implementarea sistemelor si procedurilor interne de evaluare, de management si asigurare a calitatii activitatilor intreprinderilor, precum si profesionalizarea activitatilor manageriale la nivelul managerilor

 • Imbunatatirea culturii antreprenoriale si a experientei în acest domeniu

 • Dezvoltarea resurselor umane din IMM-uri prin oferirea de servicii de consultanta si asistenta in dezvoltarea acestora, adaptate la nevoile IMM-urilor de a se dezvolta intr-o societate bazata pe cunoastere 

Finantator

Proiectul este finantat in cadrul Programului Phare 2004/016-772.04.02 - Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman.

 

 CLIMM Craiova | English Version

Consiliul Local al intreprinderilor mici si mijlocii Craiova

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

Pagini web, gazduire website si web design