CNIPMMR Craiova
CNIPMMR Inscriere CLIMM Craiova
CLIMM Craiova English Version
Contact CLIMM Craiova
CLIMM

Proiecte -> Proiecte 2007 -> DRU

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului "Instruirea personalului cheie din cadrul IMM-urilor in domeniile management, calitate si resurse umane si consultanta pentru dezvoltarea resurselor umane din IMM-uri"

Prin implementarea acestui proiect, CLIMM Craiova si-a propus sa sustina dezvoltarea resurselor umane (personal managerial si operativ) din IMM-uri doljene, in vederea adaptarii acestora la schimbarile structurale de pe piata fortei de munca si prioritatile strategice ale Romaniei pentru a atinge in mod progresiv nivelul mediu de dezvoltare al statelor membre UE, cu accent deosebit pe dezvoltarea abilitatilor manageriale si in domeniile calitatii si resurselor umane si oferirea de consultanta pentru dezvoltare a resurselor umane (elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de formare, schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane).

Promovarea spiritului antreprenorial si asigurarea calitatii si a managementului calitatii in sectorul IMM constituie domenii care necesita cu precadere dezvoltarea si implementarea sistemelor si procedurilor interne de evaluare, de management si asigurare a calitatii activitatilor intreprinderilor, precum si profesionalizarea activitatilor manageriale la nivelul managerilor. In acest context, CLIMM Craiova a avut in vedere, în principal, dezvoltarea abilitatilor manageriale in domeniile calitatii si resurselor umane a personalului managerial si operativ din IMM-uri.

Proiectul a contribuit, pe parcursul implementarii (ianuarie 2007-ianuarie 2008), la primul obiectiv al Programului, prin sustinerea cresterii potentialului economic in sectorul IMM ca urmare a dezvoltarii resurselor umane din intreprinderi in vederea cresterii potentialului national si regional general si a diminuarii disparitatilor economice si sociale dintre cele 8 regiuni de dezvoltare.

Proiectul a vizat atingerea prioritatii Programului „Cresterea potentialului econmic si social, in conformitate cu PND si in stransa corelatie cu politicile nationale de coeziune sociala si politicilor si practicilor UE.”


In cadrul conferintei de presa au fost prezentate rezultatele implementarii proiectului „Instruirea personalului cheie din cadrul IMM-urilor in domeniile management, calitate si resurse umane si consultanta pentru dezvoltarea resurselor umane din IMM-uri”, respectiv:
 45 beneficiari ai cursurilor in domeniul managementului – Manager de proiect, Manager resurse umane si Manager al sistemelor de managemnt al calitatii
 beneficiari la cursurile in domeniul calitatii si resurselor umane – Specialist in sistemul calitatii si Consultant in domeniul fortei de munca
 60 de participanti la cele patru seminarii pentru dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi; min 10 IMM-uri care au beneficiat de consultanta in domeniul dezvoltarii resurselor umane; min 10 departamente de resurse umane infiintate in cadrul IMM-urilor asistate; 3 noi autorizatii de formare profesionala pentru adulti: Manager resurse umane, Manager al sistemelor de managemnt al calitatii, Consultant in domeniul fortei de munca.

Seminariile organizate in cadrul proiectului au avut ca teme:
- „Elaborarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane in cadrul unui IMM”;
- „Evaluarea nevoilor de instruire din cadrul unui IMM”;
- „Elaborarea unui plan de formare profesionala”;
- „Realizarea de schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane”.

Avand in vedere ca IMM-urile nu poseda înca o cultura organizationala in domeniul dezvoltarii resurselor umane si considera ca o investitie in formarea profesională continua reprezinta mai mult o cheltuiala si nu o investitie, CLIMM Craiova a avut in vedere oferirea de servicii de consultanta specializata pentru dezvoltarea resurselor umane din IMM-uri prin elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de formare profesionala continua pentru angajatii din IMM-uri.

Prin consultanta oferita in domeniul resureselor umane, CLIMM Craiova a sprijinit personalul managerial din IMM-uri in gasirea celor mai bune modalitati posibile de actiune pentru a-si imbunati eficacitatea tuturor aspectelor activitatilor lor de resurse umane. Astfel CLIMM Craiova a reusit:
 sa ajute intreprinderea sa identifice si sa inteleaga problemele reale care sunt implicate pentru a imbunatatii activitatea de resurse umane;
 sa ghideze activitatea de resurse umane spre obtinerea unui rezultat benefic si nu doar pentru un simplu raport;
 sa fie relevant pentru intreprindere, de preferinta cu aplicare imediata;
 să fie de aplicabilitate unica intr-o situatie, problema, sau sarcina unica, cu alte cuvinte sa se adreseze problemelor clientului si nu problemelor in general;
 sa raspunda unei cereri care rezulta din nevoia imbunatatirii activitatii de resurse umane din cadrul IMM-ului vizat.

Proiectul s-a constituit intr-un suport important pentru mediul de afaceri, prin dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (instruire in domenii deficitare pentru IMM-uri si consultanta pentru dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi) cu scopul dezvoltarii economice a zonei ce face subiectul proiectului.

Este foarte important ca mediul de afaceri din regiune sa-si dezvolte afacerile si dupa anul 2007. Ei vor asigura conditii de viata mai bune salariatilor lor si implicit familiilor acestora, evitandu-se astfel problemele sociale ce pot apare in caz contrar.

De asemenea, proiectul a imbunatatit situatia grupurilor tinta vizate in proiect (personalul operativ si managerial din IMM-uri) prin:
promovarea pregatirii continue a personalului din IMM-uri;
obtinerea de cerificate recunoscute si calificari care sa le permita mentinerea locului de munca si sa continue invatarea;
oferirea unei baze materiale de pregatire, la cel mai inalt nivel;
oferirea de solutii concrete pentru problemele de maxima necesitate a personalului managerial din IMM-uri prin participarea la acest proiect;
asigurarea cresterii capacitaii de angajare si a ocuparii prin adaptarea fortei de munca la necestitatile pietei muncii specifice si a economiei bazate pe cunoastere, astfel combatanu-se exculderea sociala;
imbunatatirea culturii antreprenoriale şi a experienţei în acest domeniu;
- cresterea nivelului de pregatire suplimentara care sa le completeze formarea initiala si care sa le ofere o adaptabilitate mai mare la noile cerinte care apar pe piata fortei de munca privind folosirea de noi tehnologii si practici de productie, dezvoltarea de noi produse, folosirea de noi tehnologii de informatii si comunicatii, intorducerea de noi servicii si industrii cu valoare adaugata cu efect direct asupra dezvoltarii sustenabile a mediului economic din regiune;
- dezvoltarea de scheme adecvate de instruire pentru dezvoltarea resurselor umane din IMM-uri in domenii deficitare acestora;
- dezvoltarea de de servicii de consultanta si asistenta in dezvoltarea resurselor umane din IMM-uri, adaptate la nevoile IMM-urilor de a se dezvolta intr-o societate bazata pe cunoastere.CLIMM Craiova | English Version

Consiliul Local al intreprinderilor mici si mijlocii Craiova

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

Pagini web, gazduire website si web design