CNIPMMR Craiova
CNIPMMR Inscriere CLIMM Craiova
CLIMM Craiova English Version
Contact CLIMM Craiova
CLIMM

Proiecte -> Proiecte 2008 -> CBC -> Prezentare proiect

Dezvoltarea porturilor turistice dunarene, începând de la Mehedinţi-Vidin, până la Olt-Pleven

Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Craiova în parteneriat cu Asociaţia Primăriilor Dunărene din Pleven a implementat proiectul cu titlul „Dezvoltarea porturilor turistice dunarene, începând de la Mehedinţi-Vidin, până la Olt-Pleven”. Proiectul este finanaţat în cadrul Programului Phare CBC 2005 România-Bulgaria, Prioritatea 2 - Dezvoltare economică.

Sectorul turistic este orientat cu precădere către IMM-uri (agenţii, hoteluri, transportatori, etc). Dezvoltarea turismului poate juca un rol important în dezvoltarea economică a regiunii transfrontaliere româno-bulgare. De aceea, în condiţiile, în care, pe termen lung şi mediu, este dorită creşterea activităţilor turistice în regiunea transfrontalieră, direcţiile de dezvoltare au în vedere promovarea şi crearea unui turism competitiv, variat şi constant, capabil să conducă la dezoltarea economică a zonelor de frontieră româno-bulgare.

In acest context, iniţiatorii proiectului şi-au propus să crească perspectivele de cooperare transfronalieră, prin dezvoltarea unui Program comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean (crearea de celule turistice în porturile dunărene, promovarea produselor turistice a IMM-urilor din zonă – micii meşteşugari şi serviciile turistice) şi promovarea iniţiativelor de parteneriat public-privat.

Direcţiile Programului comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean vor fi orientate către:

promovarea şi dezvoltarea turimului
- promovarea afacerilor din sectorul turistic;
- dezvoltarea activităţilor micilor meşteşugari în porturile dunărene şi promovarea tradiţiilor locale;
- înfiinţarea de birouri de informare turistică la nivelul porturilor;

investiţii pentru dezvoltarea turismului
- atragerea investitorilor prin promovarea potenţialului turistic din regiunile dunărene;
- crearea de facilităţi pentru atragerea IMM-urilor şi finanţatorilor pentru a investi în turismul dunărean

dezvoltare regională
- îmbunătăţirea facilităţilor portuare pentru a permite vaselor mari de croazieră să acosteze în porturile turistice dunărene;
- dezvoltarea de celule turistice portuare;

De asemenea, aceste acţiuni vor fi însotite de realizarea unui film documentar despre turismul dunărean, pliante şi broşuri pentru promovarea turismului în regiunea transfrontalieră vizată de proiect.

Proiectul va fi implementat în 3 etape:

etapa de documentare
- vizite de studiu şi documentare pentru identificarea priorităţilor deja existente şi a acţiunilor în implementare cu privire la dezvoltarea turistică a porturilor dunărene
- masa rotundă cu principalii actori din turism pentru identificarea nevoilor reale cu privire la dezvoltarea turistică a porturilor dunărene
- sesiuni de instruire pentru principalii actori din turism (autorităţi publice, ONG-uri, alţi actori relevanţi pentru dezvoltarea sectorului turistic)

etapa de dezvoltare
- mese rotunde pentru realizarea Programului comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean şi crearea instrumentelor de promovare pentru turismul din regiunea transfrontalieră vizată în proiect

etapa de promovare
- Conferinţa transfrontalieră dunăreană, în cadrul căreia se vor prezenta rezultatele proiectului şi se va semna un Protocol de Parteneriat, care are ca obiective: crearea şi dezvoltarea de celule turistice în porturile dunărene şi promovarea iniţiativelor de parteneriat public privat.
La Conferinţa vor fi invitaţi: autorităţi publice locale şi centrale, organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri, ONG-uri, IMM-uri, alte organizaţii relevante pentru dezvoltarea turismului în regiunea transfrontalieră româno-bulgară. De asemenea, vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai Ambasadelor din România şi Bulgaria pentru a promova acţiunile de marketing dezvoltate în cadrul proiectului în ţările pe care le reprezintă.CLIMM Craiova | English Version

Consiliul Local al intreprinderilor mici si mijlocii Craiova

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

Pagini web, gazduire website si web design